SEPA-sanakirja
Selitykset


AOS - Additional Optional Service
SEPA-standardin lisättyjä palveluja, jotka saattavat tulla myöhemmin mukaan myös SEPA Rulebookiin. Suomalaisia yrityksiä keskevia AOS:sät : AOS1 - maksupäivä tiedon lisäys maksulle pankin toimesta. AOS2:sta, maksujen niputus (max 9 kpl) - hyödynnetään myös hyvityslaskuissa. AOS palvelun käyttöönotosta ja hyödyntämisestä päättävät pankit ilmoittavat erikseen. Molemmat AOS:sät tulevat olemaan käytössä suomalaisessa maksuliikenteessä.


BIC
Bank Identifier Code, pankin yksilöivä tunnus. Maksun saajan pankin BIC on pakollinen SEPA-maksuissa. Tilinumero esitetään SEPA-maksuissa
IBAN muodossa.


camt, camt.052, camt.053, camt.054
XML-tiliotteen ISO sanomien viestityypit. 


Credit Transfer - Tilisiirto - SEPA Tilisiirto - SEPA Credit Transfer - SCT
Elektorninen maksu, voi olla sekä tavallinen maksu (tilisiirto), palkka tai eläke. Kaikki maksut mitä maksetaan SEPAN puitteissa ovat yleisnimeltään tilisiirtoja. SEPA maksun on oltava SEPA alueella kahden päivän kuluessa vastaanottajan tilillä. Vuoden 2011 jälkeen maksujen on oltava vastaanottajan tilillä seuraavana päivänä.


Viitesiirto
Suomalaiset pankit ovat sopineet suomalaisen viitteen välittämisestä asiakkailleen nykyisen toimintamallin mukaisesti. Suomalainen viite ei kuitenkaan välity ei-suomalasiten pankkien välillä. Lähitulevaisuudessa Creditor Reference ( RF-Viite, KV-Viite, ISO 11649) tulee korvaamaan suomalaisen viitteen.


Direct Debit - Suoraveloitus - SEPA Suoraveloitus, SEPA Direct Debit - SDD
Suoraveloitus, joka tulee korvaamaan kansallisen suoraveloituksen. Suurimmat ero nykyiseen kansalliseen suoraveloitukseen ovat: myös yritysten välinen, veloitussopimus tehdään asiakkaan ja toimittajan välille suoraan ilman pankkia. Asiakas voi peruttaa suoraveloituksen kahdeksan viikon kuluessa ilman mitään eri perusteluja.  SEPA suoraveloitus voidaan ottaa käyttön Suomessa arviolta marraskuussa 2009, kun maksupalvelulaki astuu voimaan. Suoraveloitus jakaantuu Core Direct Debitiin, jota voidaan käyttää sekä yritysten että yritysten ja kuluttajien välisessä maksuliikenteessä. Lisäksi EPC on julkaissut pelkästään yritysten väliseen maksuliikenteeseen kohdistuvat suoraveloituksen (B2B). Tässä vuoraveloitusmallissa peruutusoikeutta ei ole. Nykyinen kansallinen suoraveloitus muunnetaan kuluttajaverkkolaskuksi, joka sisältää mahdollisuuden automaattiseen maksamiseen.


EBA
Euro Banking Association/ EBA Clearing, Euroopan laajuinen maksujen selvityskeskus. EBA korvaa maksujen välityksessä Suomen Pankin PMJ clearingin.


EKP, ECP
Euroopan keskuspankki.


EMV
EMV on kansainvälisten luottokorttiyhtiöiden, MasterCardin ja Visan, kehittämä maksukorttistandardi. Mikrosirulla varustetut EMV-kortit korvaavat magneettijuovalla varustetut pankki- ja luottokortit. EMV:n hyötyjä ovat muun muassa korttiväärennösten estäminen ja väärinkäytösten vähentäminen. Lisäksi EMV turvaa korttien kansainvälisen yhteiskäytön.


EPC
 European Payments Council (EPC), Euroopan maksuneuvosto. Eurooppalaisten pankkien ja pankkijärjestöjen yhteinen, maksamista koskevien asioiden yhteistyö- ja päätöksentekoelin.


IBAN
International Bank Account Number, kansainvälinen tilinumero, tilinumeron kansainvälinen esitystapa. Maksun saajan IBAN on pakollinen SEPA maksuissa. Lisäksi laskulla on oltava
BIC. IBAN on-line tarkistuslaskuri löytyy täältä.


Maksupalveludirektiivi, PSD, Payment Service Directive, Maksupalvelulaki
Euroopan komission valmistelema, maksupalveluita koskevan lainsäädännön yhtenäistävä direktiivi, joka on toteutettava kaikkien EU:n jäsenmaiden kansalliseen lainsäädäntöön.
Direrktiivi on SEPA:n juridinen pohja. Mutta siinä missä SEPA on EUR-maksuille, Maksupalveludirektiivi koskee kaikkia maksuja SEPA alueella. Huomattavimpia vaikutuksia on maksujen välityksen nopetuminen.
Maksupalvelulaki astuu voimaan Suomessa 1. toukokuuta 2010.


SEPA - Single Euro Payments Area  (Käytetään myös muodossa Single European Payments Area).
31 yhden maan muodostama yhtenäinen maksualue. Alueeseeen kuuluvat kaikki EU maat + ETA maat +Sveitsi. SEPA-maksut koskevat vain EURO-maksuja.

SWIFT
SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Pankkien omistama maiden välillä tapahtuvaan maksamiseen liittyvien maksusanomien välittäjä ja käyttöliittymäohjelmistojen tarjoaja.

Rulebook
Rulebook on SEPA standardia määrittelevä ohjekirja. Nyt on tilisiistojent osalta käytössä Rulebook 3.2, joka tuli voimaan helmikuussa 2009.

SEPA pankkikortti, Debit Card
SEPA pankkikortti on sirullinen kortti, joka vaatii nelinumeroisen PIN-koodin tunnistetiedoksi. Maksettaessa SEPA pankkikortilla, tilille tehdään heti varaus, ja mikäli tilillä ei ole katetta, maksua ei hyväksytä.
kortin tunnistaa Visa debit  tai Mastercard debit sanasta. SEPA pankkikortin tavoitteena on toimia koko SEPA alueella euromaksuissa pankkikorttina.

PE-ACH -(=Pan-European Automated Clearing House) on Euroopan laajuinen maksujen selvityskeskus (Clearing). Suomalaiset pankit käyttävät EBA:n PEACHia.

Pain
ISO20022 maksusanoman kuvauksennimitys -Payment Initiation) ISO20022.pain.001.001.02 on nykyisen XML-maksuaineiston perusmääritelmä.


PKI
Public Key Infrastructure, julkisen avaimen menetelmä. Suomessa ja EU:ssa ei ole yhtä PKI- avaimen jakaajaa, joten jokainen pankki tekee omat ratkaisunsa PKI-avaimen jakamiseen asiakkailleen.

UNIFI (ISO 20022) XML standardi
Standardi, joka sisältää erilaisia liikennöintistandardeja. Tätä standardia sovellettuna, käytetään myös EBA maksujen välityksessä sekä suomalaisissa maksustandardeissa.  www.iso20022.org

Web Service
Avoimiin standardeihin perustuva ohjelmisto, joka tukee interaktiivista tiedonsiirtoa tietokoneiden välillä. Salatun yhteyden ansiosta (HTTPS) ei tarvita erillistä salaustekniikkaa.
Suomessa Web Serviceä ollaan ottamassa käyttöön ensivaiheessa SEPA maksuihin, myöhemmin muihin aineistoihin (Suunnitelmat vaihtelevat pankeittain). Suojaus tehdään PKI-avaimella. Siirryttäessä PKI-avaimeen, PATU poistuu.

XML
Kuvauskieli, jota käytään esim SEPA maksuaineistoissa ja Finvoice verkkolaskuissa. Tulevaisuudessa myös tiliotteet siirtyv't XML-pohjaisiksi.
 

Powered by Smart Kotisivutyökalu